Praktijknummer: (0113) 25 71 22Receptenlijn: (0113) 25 71 22Spoednummer: (0113) 25 71 22 # 1

Klachten

Indien u klachten heeft over uw huisarts of over de praktijkmedewerkers raden wij u ten sterkste aan om dit aan ons kenbaar te maken.


De praktijk heeft een interne klachten procedure. Mocht u een klacht bespreekbaar willen maken dan verzoeken wij ons hiervan in kennis te stellen. Wij sturen u dan een klachtenformulier op waarin u uw klacht kunt beschrijven. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging wordt de termijn waarbinnen wij uw klacht zullen behandelen aan u kenbaar gemaakt. Deze behandeling kan zowel schriftelijk als in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk naar een oplossing zoeken en hopen wij onze service te verbeteren, daar waar dat mogelijk en wenselijk is.

Mocht het bovenstaande niet leiden tot een bevredigende uitkomst is het goed te weten dat in tweede instantie de praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling te weten:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T: 088-0229100     (Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur)
E: info@skge.nl
Adres Stationspark 33 + 47
4462 DZ Goes
Contact
Telefoon:(0113) 25 71 22
Receptenlijn:(0113) 25 71 22
Spoednummer:(0113) 25 71 22 # 1
Huisartsen J. Meerman
A. Tirion
J. Schmeitz
M. van der Stoep