Praktijknummer: (0113) 25 71 22Receptenlijn: (0113) 25 71 22Spoednummer: (0113) 25 71 22 # 1

Missie en visie

Missie

De praktijk stelt zich ten doel reguliere, evidence based, generalistische levensloopgeneeskunde te leveren dicht bij huis. In een persoonlijke benadering willen wij, in goed overleg en in volledige transparantie,  komen tot een respectvolle pragmatische aanpak, die op maat van de hulpvrager  is gemaakt. Aldus willen wij als team samen gelijkwaardig werken aan gezondheidszorg naar menselijke maat.

De praktijk onderschrijft de Charter for Compassion:

The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical and spiritual traditions, calling us always to treat all others as we wish to be treated ourselves. Compassion impels us to work tirelessly to alleviate the suffering of our fellow creatures, to dethrone ourselves from the centre of our world and put another there, and to honour the inviolable sanctity of every single human being, treating everybody, without exception, with absolute justice, equity and respect.
It is also necessary in both public and private life to refrain consistently and  empathically from inflicting pain. To act or speak violently out of spite, chauvinism,  or self-interest, to impoverish, exploit or deny basic rights to anybody, and to
 incite hatred by denigrating others—even our enemies—is a denial of our common humanity. We acknowledge that we have failed to live compassionately and that some have even increased the sum of human misery in the name of religion.
We therefore call upon all men and women to restore compassion to the centre  of morality and religion to return to the ancient principle that any interpretation of scripture that breeds violence, hatred or disdain is illegitimate to ensure that youth are given accurate and respectful information about other traditions,  religions and cultures to encourage a positive appreciation of cultural and  religious diversity to cultivate an informed empathy with the suffering of all human beings—even those regarded as enemies. We urgently need to make compassion a clear, luminous and dynamic force  in our polarized world. Rooted in a principled determination to transcend  selfishness, compassion can break down political, dogmatic, ideological and religious boundaries. Born of our deep interdependence, compassion is essential to human relationships and to a fulfilled humanity. It is the path to enlightenment, and indispensible to the creation of a just economy and a peaceful global community..

Visie

De praktijk wil zich blijven ontwikkelen tot een betrouwbare partner  in de eerstelijns gezondheidszorg . Om dit te realiseren zal de praktijk anticiperen op ontwikkelingen en verantwoorde zorg moeten blijven leveren op het hoogst haalbare niveau. Centraal daarin staan voortdurende educatie en bijscholingen van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten teneinde haar patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Wij zijn er als praktijkteam van overtuigd dat goede zorg slechts kan blijven bestaan indien het gehele team zich daarvoor volledig inzet. Integraal onderdeel van de kwaliteitscyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in onze processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op.
Adres Stationspark 33 + 47
4462 DZ Goes
Contact
Telefoon:(0113) 25 71 22
Receptenlijn:(0113) 25 71 22
Spoednummer:(0113) 25 71 22 # 1
Huisartsen J. Meerman
A. Tirion
J. Schmeitz
M. van der Stoep